X

Termék a kosárba

Kosárba helyezés folyamatban...

termékből db -ot sikeresen betettünk a kosárba! Megnézem
X

Segítség és információ

Termékcsoportok
TOP
Partnereink
PDF icon ÁSZF letöltése (.pdf) | printer icon Nyomtatóbarát verzió

A PCDiszkont Online webáruházban a regisztráció, a megrendelés és a megrendelés teljesítésének feltételei

A PCDiszkont Online számítástechnikai webáruházat, internet címe: http://www.pcdiszkont.hu/ (a továbbiakban: Webáruház), a Boltpartner Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti. Átadópont címe, elérhetőségei és nyitva tartása: Elérhetőségeink

Tartalom


A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél).

A Webáruházban a regisztrációkor, a megrendeléskor és annak teljesítése, az elektronikus szerződésben, valamint a későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szállítási Feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) és a Webáruház működésére a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül.

A regisztrációval az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós cím adatatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Webáruház használatával az Ügyfél és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az így léttrejött szerződés keretében az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás, tájékoztatás és szerződéskötés kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, minden indormációt és dokumentumot digitális formában fogad el, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját tartós adathordozón, visszakereshető módon tárolja.

Az Ügyfél ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos Ügyfél általi megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló Üzenetküldő rendszeren keresztül fogadja. Az Ügyfél kérdéseit a Szolgáltató írásban, az Ügyfél személyes menüjében megadott email címére, elektronikus üzenet (email) útján válaszolja meg.

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges, melyhez előzetes regisztrációra van szükség. A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség felletti megrendelés esetén az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak.

A Weboldalon a termékek leírását, fotóját, készlet információját (elérhetőségét) és feltüntetett egyéb tulajdonságait beszállító partnereinktől zárt számítógépes rendszeren, kézi beavatkozás nélkül kapjuk, a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden ismert információt. A feltüntetett fotók helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár és készpénzfizetésre vonatkozik.

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A megrendelés rögzítését követően az Ügyfél nevére a megrendelt termékek azonnal lefoglalásra kerülnek, mégpedig azon az áron, amelyet a megrendelés elküldésekor a Webáruházban feltüntettünk.

Minden megrendelésről, annak rögzítését követően azonnal, a regisztráláskor megadott email címre visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. A rögzített megrendelés adatai a Webáruházban az Ügyfél személyes menüjében - bejelentkezést követően - megtalálhatók.

Az automatikus visszaigazolás nem minősül egyúttal az Ügyfél ajánlatának elfogadásának. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A távollévők között kötött elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető, magatartási kódexre nem utal. A szerződés a Szolgáltató és a számlázási adatoknál szereplő Ügyfél, mint a vásárló között jön létre. A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

A megrendelés rögzítését követően a megrendelés az Átadópont Üzenetküldő rendszerében, a Rendelési szám megadásával lemondható, de biztonsági okok miatt már nem módosítható. Megrendelések nem vonhatók össze.

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről az Ügyfelet előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása az Ügyfelet megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Vásárlás menete

A Webáruház működésének részletes leírásáról, a regisztráció és a megrendelés technikai lépéseiről, valamint az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről itt tájékozódhatsz: Így tudok vásárolni

Fizetés menete, fizetési módok

Ügyfél a Webáruházban leadott termékek ellenértékét készpénzben, magyar forintban tudja megfizetni a termék átvételekor.

A vásárlásáról elektronikus számlát állítottunk ki, amelyet bejelentkezést követően a Rendeléseim menüpontból tud letölteni: Rendeléseim.

Nyomtatott számlát nem küldünk. Az elektronikus számla ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint egy nyomtatott számla. Az elektronikus számla rendelkezik PKI (Public Key Infrastructure - Nyilvános kulcsú titkosítás) technológiával készült elektronikus aláírással, valamint az aláírás időpontját hitelesítő elektronikus időbélyegző pecséttel. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért kérjük, hogy töltsd le és a fájlt őrizd meg az elévülési idő végéig

PDF iconTájékoztató az elektronikus számláról (.pdf)

Átvételi módok, határidők, szállítási költség

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja lehet személyesen az Átadóponton vagy házhoz szállítással az Ügyfél által megadott szállítási címen.

A terméklapon olvasható, hogy a megrendelés után a termék legkorábban mikortól vehető át. A rögzített megrendelés átvételének vagy kiszállításának várható legkorábbi időpontja a visszaigazolásban szintén szerepel. A megrendelés teljesítésének időszaka a visszaigazolt legkorábbi időpont és az azt követő 2 munkanap. A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén az Ügyfél késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelemet okozó vis major esetén a Szolgáltató akadályközléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon (munkanapokon) 8.00-17.00 óra között történik.

A kiszállítás kizárólag futárszolgálattal, Magyarország területére lehetséges. A kiszállítási szolgáltatást a GLS futárszolgálat nyújtja és Ügyfél veszi igénybe. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a szállítási címen és a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. A második sikertelen kísérletet követően a küldeményt a raktárunkba visszaszállítja és a megrendelés teljesítésétől elállunk.

A házhoz szállítás költsége rendelésenként bruttó 1245 Ft. Egy megrendelésben egyszerre több termék is megrendelhető egy szállítási díj mellett. Azonban egyes nagy terjedelmű termékek (például monitor, nyomtató, számítógép ház, stb.) vagy a háztartásokban szokásos mennyiség feletti tételszám rendelése esetén csomagolási költségtérítés kerülhet felszámításra, amely bruttó 990Ft, minden feladásra kerülő csomag esetén. A kosárban, a rendelés elküldése előtt mindig feltüntetjük, hogy mennyi a házhoz szállítás pontos összege a konkrét rendelésre. Ügyelj arra, hogy csomagokat nem tudunk összevonni és utólagosan a szállítási díj módosítására sincs lehetőségünk, ezért mielőtt elküldöd a rendelésed, minden esetben nézd át! A szállítási költség az Ügyfelet terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség.

Az Átadóponton csak az előzetesen megrendelt termékek, a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehetők át a megrendelés teljesítésének időszaka alatt. Ezt követően a termékeket a raktárunkba visszaszállítjuk és a megrendelés teljesítésétől elállunk. Az Átadóponton raktárkészletet nem tartunk.

Szavatosság, jótállás

Az itt meghatározott jótállás és a szavatosság az Ügyfél törvényből eredő jogait nem érinti. Több termék egyidejű vásárlása esetén az egyes termékekre vonatkozó jótállás és szavatosság eltérhetnek egymástól.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti, hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben; vagy kellékszavatosság alapján a Szolgálatatóval szemben; vagy ha a termékre van kötelező jótállás, akkor a Szolgáltatóval vagy szakszervizzel szemben; vagy ha a termékre van szerződésben vállalt jótállást, akkor azzal szemben, aki a jótállást a szerződésben vállalta. Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Szolgálatatóval szemben; vagy ha az adott termékre van szerződésben vállalt jótállást, akkor azzal szemben, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Kellékszavatosság

A hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A kellékszavatossági igény érvényesítésének helye az Átadópontunk. Köteles vagy bizonyítani, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásároltad.

Az kellékszavatossági igényed lehet kijavítás vagy kicserélés, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ki is kijavítathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Neked kell viselned, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, Fogyasztóval kötött szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított egy, Fogyasztóval kötött szerződés esetén két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a terméket nem tudtad használni.

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. Egyéb esetben köteles vagy bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Termékszavatosság

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Más igény nem követelhető.

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetsz.

Termékszavatossági igényedet a termék gyártó által történt forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesítheted, e határidő elteltével e jogosultság elvész.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítana.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

A Webáruházban a termékek adatlapján megtalálható a jótállási idő, amely együtt tartalmazza az esetleges kötelező jótállási időt és a gyártó által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő a termék mellett, azokra a termékekre a gyártó sem biztosít jótállást és kötelező jótállási idő sincs. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Jótállási igényedet a jótállási határidőben érvényesítheted, e határidő elteltével e jogosultság elvész.

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, Fogyasztóval kötött szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Az Átadóponton érvényesített jótállás esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a megrendelést az Ügyfél által megadott adatok alapján be tudjuk azonosítani. A szakszervizek és a gyártók ettől eltérő gyakorlatot folytathatnak.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége a Panaszkezelési Tájékoztatóban található.

Kötelező jótállás

A Szolgáltató Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért, amelynek időtartama egy év. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Szolgáltatótól vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ki is kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató vagy a szakszerviz gondoskodik. A kötelező jótállás alatt a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Szerződésben vállalt jótállás

A jogszabály alapján kötelező jótálláson kívül a gyártó által önként, szerződésben vállalt jótállás keretében a gyártó e jognyilatkozatban foglalt feltételek és a gyártó honlapján megtalálható feltételek szerint, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A gyártó feltételeinek megismeréséhez a vásárlás előtt látogass el a gyártó honlapjára. Ha a szerződésben vállalt jótállási feltételeket nem fogadod el, akkor a jogszabály alapján kötelező jótálláson kívül nincs a termékre jótállás.

Ha a termék hibás, akkor a Webáruházban a termékek adatlapján megtalálható helyen - Átadópont esetében a Szolgáltatónál az Átadóponton; Szakszervizben esetében a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszervizben - vagy közvetlenül a gyártónál kijavítást vagy kicserélést kérhetsz. A jótállási igényt kizárólag a Szolgáltatóval kötött szerződében meghatározott Ügyfél érvényesítheti.

A kötelezett minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. A kötelezett nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

Ha a gyártó kifejezetten erről nem rendelkezik, akkor a szerződésben vállalt jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető.

A szerződésben vállalt jótálláson belül a csere vagy kijavítás esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik.

A szavatossági és jótállási jogok érvényesítésének menete

Minden szavatossági vagy jótállási igényt (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, az Átadópont Üzenetküldő rendszerével kérjük eljuttatni vagy személyesen az Átadóponton átadni.

A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos megjelölését kérjük. Az Átadóponton történő személyes bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a bejelentéssel együtt töltjük ki.

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékeld a Bejelentést, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és lehetőség szerint a csomagolást.

Terméket csak előre egyeztetett esetben küldj vissza úgy, hogy azt az Átadópont címén át tudjuk venni. Csak az Átadópont címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek.

Az átvett terméket minden esetben szakszervizben bevizsgáltatjuk, mely alapja a szavatossági vagy jótállási igény elbírálásának.

Ha a termék az ügyintézést követően átvehető, akkor erről a regisztrációkor megadott email címre elektronikus levélben értesítést küldünk és közöljük az ügyintézés eredményét illetve a rendezés módját.

Terméket csak a Bejelentésben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.

A terméket az első átvételi értesítésünket követő 14 napig díjmentesen tároljuk, ezt követően a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján járunk el.

A 15. naptól kezdődően napi nettó 100 Ft + ÁFA (bruttó 125 Ft) tárolási díjat számítunk fel. A terméket 30 nap tárolást követően értékesítjük vagy megsemmisítjük.

Értékesítés esetén a kezelési költségtérítés átalány 5%+áfa, minimum nettó 1000 Ft + áfa (bruttó 1270 Ft). A befolyó vételárból a felmerült költségeinket és díjainkat levonjuk, a költségeink levonása után a fennmaradó összeget az ügyfél bankszámlájára átutaljuk.

Megsemmisítés esetén a megsemmítés költségét és a tárolási díjat az Ügyfélnek 8 napon belül meg kell térítenie.

Értékesítés vagy megsemmisítés esetén az Ügyfél semmilyen további igénnyel nem élhet a Szolgáltatóval szemben.

Az értékesítés vagy megsemmisítés előtt az Ügyfél, előre egyeztetett időpontra kérheti a termék kiadását, az addig felmerült költségek készpénzben történő megfizetése mellett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, idegen javításnak vagy szerelésnek (szerviz bizonyítja), helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vírusfertőzésnek, vis majornak tulajdonítható károkból, valamint a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából vagy elmaradt tisztításból, karbantartásból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen, az alapján jótállási igény nem érvényesíthető.

A szavatosság és jótállás nem vonatkozik az úgynevezett fogyó-kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnának kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye, illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal csak a termék megvásárlását (átvételét és kifizetését) követően csak a Fogyasztó élhet. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható. Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult az elállási jogát tizenkét hónapig gyakorolni.

Az átvétel dátumától számított 14 naptári napon belül kell a fogyasztónak az írásbeli nyilatkozatát a Rendelési számmal együtt elküldenie az Átadópont Üzenetküldő rendszerével vagy az Ellállási jog nyilatkozat-minta felhasználásával emailen. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt az elállási nyilatkozat elküldésre került és nem lépted át a termék visszaküldésére nyitva álló határidőt sem.

Elállási jog nyilatkozat-minta: "Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban."

Kizárólag akkor küldj vissza terméket, ha az elállási szándékodat előzetesen írásban jelezted és Átadópontunk azt visszaigazolta. A visszaigazolás átvételét követően a terméket haladéktalanul, de legfeljebb 14 naptári napon belül juttasd el Az Átadópontra, ekkor a terméket már nem használhatod. Az Átadóponton, nyitva tartási időben, a terméket személyesen is átadhatod. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

Elállási jogot nem tudunk biztosítani a szerzői jog hatálya alá tartozó termékekre (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha azok felbontásra kerültek, valamint olyan termékre, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; stb.).

Az elállási jog nem vonatkozik az átvétel után megsérült termékekre. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

A fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással vagy az Átadóponton előre egyeztetett időpontban készpénz kifizetéssel teljesítse. A Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Személyes adatok védelme

Az Ügyfélről gyűjtött információk, illetve az Ügyfél által megadott személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Szabályzatunkat itt érheted el: Adatkezelési Szabályzat. Az Adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Céginformációk

Áruház neve: PCDiszkont Számítástechnikai webáruház
Üzemeltető: Boltpartner Kft.
Átadópont, levélcím és ügyfélszolgálat: 1139 Budapest, Hajdú u. 42. fszt. 8.
Email cím: rendeles [kukac] pcdiszkont pont hu
Adószám: 23469215-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-967012
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság
Csomagküldő nyilvántartási szám: 10204
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 40292
Adatvédelmi felelős: Kirisits József
Szerverszolgáltató: Rendesweb Kft. 1173 Budapest, Határhalom u. 4. (info [kukac] rendes pont hu)
Székhely (ügyfélfogadás és csomagátvétel nincs): 1038 Budapest, Tündérliget u. 7/a.

Panaszkezelési tájékoztató

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgálatatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is Ügyfeleink panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Ügyfeleink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

Az Ügyfél panaszok közlése elsősorban az Átadópont Üzenetküldő rendszerével történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen az Átadóponton, írásban postai úton vagy emailen való közlésére. Az azonnal nem rendezhető panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha az Ügyfél panaszát nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk az Ügyféleink panaszainak megnyugtató rendezésére.

Ha panaszoddal kapcsolatosan álláspontunkkal nem értesz egyet, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésedre:

Székhelyünk szerinti bíróság

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Polgári Iroda
Cím: Budapest, III. Miklós utca 2.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.:22
Telefonszám: +36 1 430-6500
Web: http://www.fovarosi.birosag.hu/bp23kb.htm

Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelyed szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érheted el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ha úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el, akkor a Békéltető Testület határozata ránk nézve csak ajánlás. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (alávetés).

Személyes megjelenési kötelezettségünk a székhelyünk szerinti békéltető testület előtt van, melynek tagja vagyunk:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://www.bkik.hu

Fogyasztói jogvita esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Kormány hivatal

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20
Telefonszám: +36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Web: http://www.nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal (általános fogyasztóvédelmi probléma esetén)

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web: http://www.gvh.hu

Jelen dokumentum az ÁSZF 2016. február 15. (17:00) napjától hatályos verziója.

PDF icon ÁSZF letöltése (.pdf) | printer icon Nyomtatóbarát verzió
TÖBBET UGYANANNYIÉRT
Iratkozz fel a hírlevelünkre!

Feliratkozás »diszkont ár »
Nálunk ugyanannyiért többet pakolhatsz a kosárba
raktárkészlet »
Csak raktáron lévő termékekkel dolgozunk, vagy előrendelés esetén pontos határidőt adunk
expressz átadás »
Rendelésed legtöbbször már aznap átveheted
házhozszállítás »
Nem akarsz érte jönni? Házhoz szállítjuk akár másnapra
olcsó szállítás »
Nem csak a termékáraink alacsonyak » olcsó szállítási költség
  • 1245 Ft (980 Ft+Áfa) /doboz
  • rendelésenként értendő, nem pedig termékenként kivéve bizonyos nagy terjedelmű cikkeknél
  • Részletek az ÁSZF-ben »
100% megbízhatóság »
Csak eredeti terméket árulunk és tőlünk biztosan kapsz számlát és garancialevelet
Legnépszerűbbek
Minden jog fenntartva © PCDiszkont.hu 2006-2016
powered by